Organizační informace k průběhu studia Akademie umění a kultury pro seniory HMP – Oblast Praha 3. Akademický rok 2016/2017. Vzdělávání se uskutečňuje formou didakticky přizpůsobeného individuálního, skupinového nebo kolektivního studia. Součástí jsou semináře, přednášky, cvičení, návštěvy koncertů a představení. Rozděleno je do zimních a letních semestrů. Uskutečňuje se v dopoledních i odpoledních hodinách. Výuka začíná od 10.10. 2016 a probíhá v souladu se studijním řádem Akademie, který bude k nahlédnutí u pedagogů. Hodinová dotace v hudebním oboru: V období říjen až prosinec 2016 probíhají individuální hodiny 1x týdně ( 1 student na vyučující hodinu ). V období leden až červen 2017 probíhají skupinové hodiny 1x týdně ( 2 studenti stejného předmětu na vyučující hodinu ). Hodinová dotace v tanečním oboru: V období říjen až prosinec 2016 probíhají kolektivní hodiny 1x až 2x týdně . V období leden až červen 2017 probíhají kolektivní hodiny 1x týdně.

Více informací viz. aktuality

wwwDSC_2487

wwwDSC_2450

wwwDSC_2467

wwwDSC_2458

wwwIMG_3400

wwwIMG_3377

wwwIMG_3407

wwwIMG_3491

wwwIMG_3451