Aktuality

 

dokument/Náhradní plenární zasedání Sdružení Harmonia 10.1.2019

 

Obecné informace – Sdružení rodičů Harmonia

Partnerem Základní umělecké školy Učňovská 1 Praha 9 je již řadu let Sdružení Harmonia, které bychom Vám zde chtěli krátce představit.Sdružení Harmonia, které sdružuje rodiče žáků této školy, má za cíl podporovat spolupráci mezi rodiči a školou a pomáhat při realizaci vzdělávacích programů.Pravidelně organizujeme a finančně podporujeme vybrané akce a projekty, které škola přímo nezajišťuje.
Díky tomu mohou žáci hudebního a tanečního oboru každoročně vystupovat v reprezentačních prostorách, konkrétně v sále Pražské konzervatoře, v Sále Martinů v Lichtenštejnském paláci, v Salesiánském divadle, v žižkovském Atriu a na dalších místech v Praze.
Oblibu si získaly také semináře, kde mají učitelé i žáci možnost seznámit se se zajímavými osobnostmi a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
K dalším pravidelným aktivitám Sdružení patří financování odměn žákům, kteří se v soutěžích umístili na předních místech, financování kostýmů pro taneční obor, příspěvky na vystoupení a soustředění sborů apod.
Významnou částkou jsme se v minulosti podíleli také na vybudování školního nahrávacího studia.

Za to, že se nám vše daří uskutečňovat, patří velký dík nejen vedení Základní umělecké školy, se kterým se nám dlouhodobě velmi dobře spolupracuje, ale zejména rodičům, kteří činnost našeho Sdružení podporují.

 

Ing. Pavel Kříž

předseda výboru Sdružení Harmonia