1/Výše školného
Hudební obor:

Sborový zpěv ( hl. předmět) 850,- Kč.  za pololetí
Přípravná hudební výuka ( PHV ) – kolektivní výuka ( 10 až 20 žáků ) 1300,- Kč. za pololetí
Skupinová výuka: ( 2 až 4 žáci) 1500,- Kč. za pololetí
Individuální výuka 2000,- Kč. za pololetí
Druhý stupeň VŠ – nevýdělečně činní ( studenti SŠ) 2200,- Kč. za pololetí

Výše školného – Taneční obor:

Přípravná taneční výuka ( PTV ) – kolektivní výuka ( 10 až 20 žáků ) 1500,- Kč.  za pololetí
Ostatní kolektivní výuka 1500,- Kč.  za pololetí

Výše školného – Ostatní předměty:

Nástrojové praktikum ( pro PHV ) zdarma
Hudební nauka – zdarma zdarma
Souborová a komorní hra (vedlejší předmět) zdarma
Orchestrální hra zdarma
Sborový zpěv zdarma

 

2/ Výše půjčovného

Našim žákům můžeme zapůjčit za úplatu potřebné hudební nástroje. Vzhledem k tomu, že naše ve skladu uložené nástroje mají hodnotu od 10 000,- do 70 000,- Kč, vybíráme za tuto službu půjčovné. Vybrané peníze poté používáme na opravy a údržby nástrojů.

Akordeony 600 Kč.  na školní rok
příčné flétny 800 Kč.  na školní rok
pozouny,barytony, 700 Kč.  na školní rok
trubky 700 Kč.  na školní rok
housle 500 Kč.  na školní rok
cella 500 Kč  na školní rok
klarinety 700 Kč  na školní rok
tuby 700 Kč.  na školní rok
baskytary 700 Kč.  na školní rok
saxofony 800 Kč.  na školní rok