Série vánočních koncertů pokračovala 4.12. koncertem sólistů v obřadní síni radnice Prahy 9. Zazněly hezké výkony ze strany klavíristů violoncellistů a houslistů. Dále na sebe upozornili dva malí violoncellisté Vivaldiho cellovým dvojkoncertem. Pak klavírní trio složené z vyspělejších žáků druhého cyklu, kteří velmi pěkně přednesli Dvořákovu Dumku.Za zmínku stojí také komorní pěvecký soubor, který přednesl Myslivečkovo Notturno. Již tradičně měl tento koncert slavnostní vánoční atmosféru. Účinkující byli několikrát vyvoláváni  na pódium za dlouhotrvajícího potlesku. O další vánoční koncert se postarali žáci z pobočky Újezd nad Lesy – Klánovice 12.prosince. Koncert byl pestrý, byl zastoupen sólisty z klavírního oddělení, kteří předvedli, jak sólovou, tak čtyřruční hru, pěvecké oddělení bylo také zastoupeno sólisty i duem. Pěkné výkony předvedli i malí kytaristé. Vedle sólistů opět vystoupila menší komorní tělesa. Tradičně pestrý program měly flétnové soubory, hezký program přednesl i kytarový soubor, na závěr vystoupil i klarinetový soubor, který zakončil koncert českými lidovými koledami. Posluchači tak odcházeli domů příjemně naladěni vánoční atmosférou.

 

Fotogalerie