Den učitelů 28.březen 2017 naše škola oslavila slavnostním učitelským koncertem, který se konal v sále žižkovského Atria. Posluchači slyšeli skladby od renesance až po současnou hudbu. Koncert otevřela Ivana Hrušecká renesančními písněmi Johna Dowlanda za doprovodu loutny, na kterou ji doprovázel Ivan Kalesnikovich. Olga Dlabačová přednesla skladby francouzského barokního autora Jeana Philippa Rameaua na cembalo. Po té ještě  Olga Dlabačová doprovodila flétnistku Kristu Rytířovou ve skladbě pro traverso s doprovodem cembala od francouzského barokního skladatele Michela Blaveta. Josef Hřebík posluchačům přednesl Sonatu Domenika Scarlattiho na akordeon.
Na akordeon jsme ještě vyslechli skladbu Drak Václava Trojana, českého skladatele 20. století. W. A. Mozarta a jeho árie z opery Don Giovani na přiblížila Ivana Hrušecká za klavírního doprovodu Romana Wágnera. Rapsodii Clauda Debusyho přednesli Veronika Liebigová na klarinet a na klavír Olga Dlabačová. Fantazii Gabriela Fauré francouzského skladatele 20. století zahrála na příčnou flétnu Krista Rytířová a na klavír Simona Zpěváková. Daniel Petrásek zahrál Meditaci na staročeský chorálsv. Václave od Františeka Smetany,českého skladatele a violoncellisty 20. století žijícího od roku 1964 v USA. Jaroslava Ježka nemusíme představovat. Úpravu jeho skladby Bugatti step pro čtyři ruce přednesli Simona Zpěváková a Jana Klinderová. Závěr koncertu patřil Romanu Wágnerovi, který zahrál nejprve Debussyho Odrazy na vodě a pak virtuozně dvě etudy Frederika Chopina. Posluchači odměnili všechny účinkující dlouhotrvajícím potleskem.

 

wwwIMG_4614a

wwwIMG_4493a

wwwIMG_4584a

wwwIMG_4465aa

wwwIMG_4540a

wwwIMG_4529a

wwwIMG_4597a

wwwIMG_4485a

wwwIMG_4510a

 

wwwIMG_4523a