I v letošním třetím ročníku Maratonu pražských  ZUŠ dne 30.5.2018, pod záštitou HMP na prestižní adrese na Staroměstském náměstí jsme měli své zastoupení. Vystoupil zde folklórní soubor Jarováček pod vedením pana učitele Janouška – soubor se  vedle nového repertoáru předvedl i ve svých nových lidových krojích. Dalším zúčastněným byly naše taneční soubory paní učitelky Lucie Černé a Marcely Hlobilové, které provedly pásmo moderních tanců. Všem účinkujícím dětem gratulujeme za tuto skvělou reprezentaci školy.

 

 

 

Fotogalerie