Kapela Šlágr team
byla založena v roce 2015. Repertoár zasahuje nejčastěji do populární, rockové,  folkrockové či muzikálové tvorby. Kapela je specifická svým různorodým nástrojovým obsazením, které je stále obohacováno a rozšiřováno. Šlágr team vystupuje na hlavních koncertech školy i na dalších festivalech. Spolupracuje na hudebních projektech i s jazykovými školami. 

Dívčí pěvecký sbor a přípravný sbor
Dívčí pěvecký sbor vznikl v roce 1981 sloučením dvou žižkovských pěveckých sborů – komorního sboru ZŠ v Jeseniově ulici a pěveckého sboru LŠU. V současné době se na práci sboru aktivně podílí 30 zpěvaček v průměrném věku 18 roků. Koncertní sbor má i své přípravné oddělení,kde se učí děti mladšího školního věku základům sborového zpěvu. Kmenový repertoár sboru tvoří klasická sborová tvorba včetně polyfonních skladeb starých mistrů, současné skladby našich i zahraničních autorů a skladby folklórního charakteru.Za dobu své existence se sbor úspěšně zúčastnil řady celostátních soutěží, festivalů a přehlídek. Kromě vystoupení před domácím publikem sbor reprezentoval školu při zahraničních zájezdech do Francie, Polska, Německa , Rakouska a Švýcarska. Dívčí pěvecký sbor též natočil několik nahrávek pro Český rozhlas. Pořádá pravidelně dvakrát do roka víkendová imopražská udební soustředění. Tato soustředění kromě intenzivnějšího nácviku skladeb též utužují přátelské vztahy mezi členkami sboru. Sbor v současné době přijímá nové členky všech věkových skupin a nabízí jim radost ze společné práce i nová neformální a pevná přátelství. Dne 13.12. 2007 pokřtil zástupce starosty Prahy 3 první CD Dívčího pěveckého sboru. CD obsahuje vedle nahrávek vytvořených při natáčecích frekvencích i autentické záznamy pořízené na závěrečném koncertu v červnu 2007. Zkoušky Dívčího pěveckého sboru: každé pondělí. Zkoušky přípravného sboru: každé pondělí. Na spolupráci s mladými talenty se těší sbormistryně Marie Sedláková.

Folklórní soubor Jarováček
Text bude doplněn.

Školní folkrocková kapela“ PrejŽe Hrajou“
funguje od září 2014. V repertoáru kapely jsou rockové skladby s folklórními motivy. Účinkující žáci pod vedením učitele hry na elektrickou kytaru Jana Stehlíka nyní připravují své první studiové audionahrávky, zároveň postupně natáčejí  materiál pro videoklipy. Kapela poprvé vystoupí dne 29.5.2014 v rámci závěrečného koncertu dětských souborů v sále školy Učňovská 1.

Flétnový soubor
IN DULCI IUBILO (dále jen IDI), jsem založila v roce 1984. Především z důvodů zvukové kompatibility byl a je složen výhradně z mých žáků. Nejprve se jednalo o typický soubor zobcových fl. s renesančním a ranně barokním repertoárem. Později jsem přibrala fl. příčné a violoncello. Na konci 90. let se vyprofiloval v soubor příč. fl., což byla od začátku má představa. Pozdně barokní skladby hrané na moderní nástroje s vc, vzbuzují dnes ohlas i u renomovaných odborníků na starou hudbu. Náš hlavní současný repertoár však mapuje impresionismus, postimpresionismus a modernu. IDI hrálo několiksetkrát, a to v různých prostředích. Na zámcích (Opočno, Dobříš, Štiřín, Lnáře atd), v palácích (Arcibiskupský, Lichtejnštejnský, Valdštejnský, Veletržní, palazzo Chigi…), v zahradách (Arcibiskupská, Ledebourská..), v kostelích (většina významných pražských, především Týnský chrám), ostatní: Poslanecká sněmovna, azylové domy, galerie, Vlašská kaple, synagogy, Konzervatoř pro mládež s vadani zraku….) IDI hrál v mnoha českých městech, v Německu a Itálii. Spolupracoval s ČRo, s českou a italskou televizí. Od roku 2000 se stal souborem ZUŠ Koněvova, nyní Učňovská. V loňském roce získal napoprvé 3. místo v krajském kole komorní hry ZUŠ. V roce 2002 nahrál první desku (Flétny na prázdninách). K 25.výročí založení (2009), plánuje další desku s využitím nového školního nahrávacího studia.Úspěchy mají členky i jednotlivě, zasedly do mezinárodních orchestrů, a to 2003 v Rumunsku a 2007 v Polsku. Plány: během roku 2008 nahrát desku, zahrát Českému spolku bibliofilů, Spolku cizinců v ČR, vystoupit v kostele sv. Jakuba v Prachaticích společně s vokálním kvartetem Tomáše Votavy. Nastudovat vše potřebné při letním soustředění v Prachaticích, pokud počítám správně bude osmnácté. Dagmar Smetáčková – vedoucí souboru
Vedle tohoto zavedeného tělesa působí u nás další flétnové seskupení starších i mladších žáků.

Kytarové soubory
Kytarové trio l – Kytarové trio bylo založeno v roce 1996. Za dobu své existence absolvoval soubor řadu vystoupení v pražských koncertních síních / Rudolfinum, Klášter sv.Anežky, Atrium, Lichtenštejnský palác, Klementinum, Foerstrova síň, výstavní síň Mánes, Faustův dům, Salmovská literární kavárna ale i čajovny a kluby./ Pravidelně se účastnil Festivalu základních uměleckých škol, Libeňského jara mladých a dalších kulturních akcí.Členové tria se několikrát úspěšně umístili v pražském i celostátním kole soutěže v sólové hře na kytaru. V roce 1999 a 2002 získalo Kytarové trio titul absolutního vítěze v komorní hře. Jejich repertoár je opravdu úctyhodný – úpravy skladeb světové kytar.literatury různých stylových období / Dowland, Sor, Molino, Albéniz, Turina, Granados, Tárrega, Lobos a další / a posluchačsky oblíbené temperamentní španělské a latinskoamerické tance a melodie. Jejich velkou předností je výborná souhra a muzikální projev vyplývající ze vzájemného naslouchání a porozumění. V r.2003 pokřtili na slavnostním koncertě ve Foerstrově síni své l.CD, které nahráli na zámku Hrubý Rohozec u Turnova.
Kytarové trio ll
V r.2000 vzniklo další kytarové trio a brzy se úspěšně podílelo na koncertní činnosti. V r.2002 přizvaly ke spolupráci Annu Petráskovou a jako kvarteto se zúčastnily soutěže ZUŠ, kde získaly 2.cenu v krajském kole.V r.2005 soutěžily opět jako trio a získaly 1.cenu. Velkým vzorem však pro ně zůstalo trio l, se kterým si rády společně zahrály a uspořádaly hezké koncerty.V témže roce byla vyhlášena historicky první soutěž kytarových orchestrů – Hradecké Guitarreando. To bylo pro všechny velkým lákadlem a tak rozšířeni o další hráčky Barboru Bulířovou, Lenku Corlannovou a Hanu Hladíkovou vytvořili 10ti členný ansámbl a v národním kole v Hradci Králové získali 2.cenu – stříbrné pásmo. 30.5.2005 uspořádali společný koncert ve Foerstrově síni, který se celý natáčel a tak vzniklo druhé CD, na kterém se podílelo l.trio, ll.trio a na závěr ansámbl. Všichni členové byli oceněni i jako sóloví kytaristé v soutěži ZUŠ. Tak tedy ohlédnutí za 10ti letou činností třídy:

1996 – krajské kolo – 2.cena Markéta Holubová
3.cena Jana Šárová
1999 – krajské kolo – 1.cena Jana Šárová / postup do ústředního kola /
2.cena Petr Konůpka , 2.cena Anna Šťastná
3.cena Markéta Holubová, Kateřina Miklošová / diplom za účast /
2.cena kytarové duo / Šárová, Konůpka /
1.cena kytarové trio a titul absolutní vítěz soutěže , / Šárová, Konůpka, Čížkovská /
ústřední kolo Opava – 3.cena Jana Šárová
2002 – krajské kolo – 1.cena Markéta Holubová / postup do ústředního kola /
2.cena Jan Krejčí, 3.cena Kateřina Miklošová, ČU Anna Šťastná
1.cena kytarové trio / Šárová, Konůpka, Čížkovská /
2.cena kytarové kvarteto / Miklošová, Šťastná, Holubová, Petrásková /
ústřední kolo Opava – 4.cena Markéta Holubová
2005 – krajské kolo – 2.cena Markéta Holubová
ČU Kateřina Miklošová
1.cena kytarové trio / Kmínek, Krejčí, Kopenec /
1.cena kytarové trio / Miklošová, Holubová, Šťastná /
A co nás letos čeká? Opět se pečlivě připravujeme na kytarovou soutěž a s vybraným programem natočit již třetí CD, tentokrát v novém školním studiu. Do budoucna přeji všem žákům další úspěchy, stálý potlesk obecenstva a bezproblémové souznění nejen mezi hudebními řádky.
Umělecké vedení a úprava skladeb pro všechny skupiny: Marcela Kochová