Přijímací zkoušky pro šk. rok 2018/ 2019

pro spádovou oblast Praha 3:
v pondělí 14. května 2018, v 18,00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy, Učňovská 1, Praha 9.

pro spádovou oblast Újezd nad Lesy, Klánovice, Běchovice a okolí:
ve středu 16. května  2018 v 18,00 hod. ve společenském sále ZŠ Masarykova – Staroklánovická 230, Újezd nad Lesy.

 

 

Průzkumy hudebnosti
1/ v měsících březnu až květnu 2018 vykonává naše ZUŠ průzkumy HUDEBNÍHO a TANEČNÍHO nadání dětí ve spádových MŠ a ZŠ,
2/ průzkumy realizují naši plně kvalifikovaní odborní pedagogové,
3/ v souvislosti s průzkumy naše ZUŠ nezpracovává a neuchovává žádné osobní údaje  ani informace patřící do kategorie zvláštních osobních údajů vyplývající z evropské normy  General Data Protection Regulation,  ( GDPR )

 

 

Fotogalerie