TANEČNÍHO OBOR pro šk. rok 2018/2019:

1/ Žáci, kteří mají vyplněné údaje ( formuláře z informačních schůzek ze dne 14.5. 2018 ) jsou přijati.

2/  Upozorňujeme na nutnost vyplnění přihlášky, která je zde: https://www.umeleckaskola.cz/prihlaska-online/ .
Připomínáme, že pro vstup do přihlášky je heslo: 111

Informace k zahájení školního roku:

1/ zápis do výuky: pondělí 3. září 2018 v 14,00 až 18,00 hod. v tanečním sále  ZUŠ Ondříčkova 48, Praha 3 ( vit. rubrika „Kontakty“ na našich stránkách )

2/ Předpokládaná výuka:

PTV A  ( 5-6ti letí): Úterý a čtvrtek od 13,30 do 14,15 hod.
PTV B  ( 5-6ti letí): v případě velkého množství dětí pondělí a středa od 13,30 do 14,15 hod.

1.A ročník (od 7 let ): Úterý a čtvrtek od 13,20 do 15,05 hod.
1.B ročník (od 7 let ): pondělí a středa od 13,20 do 15,05 hod.

( rozvrhy se mohou dle aktuálního stavu žáků ještě mírně změnit, případné časové problémy prosím řešte při zápisu s vyučujícím )