O víkendu 27. – 28. ledna 2018 proběhl  2. ročník Festivalu  „Česká klavírní moderna dětem“.
Prvního ročníku festivalu v roce 2017 se zúčastnili Karolína Havlíková a Enriko Štec ze třídy  Olgy Dvořákové. Letos  2. ročníku tohoto festivalu se již zúčastnilo 15 žáků naší školy.
Ze třídy Olgy Dlabačové to byla Kateřina Jakešová, Ester Úlehlová, Kateřina Kropáčková, Adéla Melounová a Maxim a Sebastian Klimešovi. Ze třídy Petry Žďárské: Lukáš Vorel, Sára Fišerová a Veronika Soukupová. Ze třídy Olgy Dvořákové: Alžběta Lochmanová, Drahuše Gottvaldová a Enriko Štec, který uvedl vlastní skladbu „Na starém hradě“. Ze třídy Zuzany Lochmanové: Klára Vachudová, ze třídy Jana Franka: Anna Marie Stejskalová, která za doprovodu Simony Zpěvákové přednesla skladbu svého učitele. A ze třídy Marie Šebkové: Milan Kočí,kterého připravila Ivana Michalovičová na vystoupení na varhany. Žáci klavírního oddělení hráli totiž  nejen na klavír, ale i na cembalo a varhany. Zařazení cembalových čísel vzniklo při rozhovoru Olga Dlabačové se zakladatelkou festivalu paní Evou Doušovou, která tento nápad s nadšením přijala. Svoje cembalo na celý festival laskavě zapůjčila Petra  Žďárská,která se spolu s Olgou Dlabačovou po celý festival starala o ladění nástroje. Ze dvanácti vystoupení  našich žáků bylo 9 premiér skladeb, které na přání přímo pro naše žáky složili skladatelé Tomáš Františ, Jan Meisl, Robert Mimra, Martin Hybler, Mario Buzzi a Jiří Gemrot. Za zmínku ještě stojí vlastní skladba Enrika Štece , která měla obrovský úspěch nejen u obecenstva, ale i u přítomných skladatelů. Festival se konal v „Síni Pražského Jara“ v kostele sv. Vavřince na Malé Straně. Aby byl uspokojen velký zájem účinkujících celé České republiky,byl přidán dokonce jeden nedělní koncert navíc. Kromě čtyř festivalových koncertů  bylo možno navštívit přednášku známého klavíristy a pedagoga  Akademie múzických umění MgA. Ivo Kahánka Ph. D., či vyslechnout literární pásmo veršů  Jiřího  Žáčka spolu s hudbou  Eduarda Douši. O recitaci se postarali studenti dramatického oddělení Pražské konzervatoře a následovala diskuse s básníkem Jiřím Žáčkem. Účinkující měli možnost navštívit také speciální komentované prohlídky Českého muzea hudby.Celý festival měl krásnou atmosféru a naši žáci předvedli krásné výkony. Všem zúčastněným gratulujeme a již se těšíme na další ročník.

 

Fotogalerie