Trio Incendio v naší škole

                  Ve středu 31. ledna 2018 proběhl v koncertním sále naší školy komorní koncert klavírního tria Incendio – Karolína Františová klavír, Filip Zaykov housle a Vilém Petras violoncello. Koncert byl určen hlavně žákům a pedagogům klavírního a smyčcového oddělení, ovšem navštívili jej i žáci hudební nauky ze 4. a 5. ročníku.Všichni hráči tria jsou studenty Hudební akademie múzických umění v Praze. Pracují pod vedením klavíristy Iva Kahánka. Společně hrají dva roky a za tu dobu získali řadu prestižních ocenění (1. cena Lugano 2017, titul Aspirant Ensemble ECMA).  Naši žáci měli možnost vyslechnout prostřednictvím souboru Klavírní trio E dur Josepha Haydna a dvě věty z Klavírního tria H dur Johannesa Brahmse. Dokonalost technického provedení skladeb a strhující muzikalita byla umocněna velmi milým a přátelským vystupováním mladých hudebníků. Koncertem provázela Olga Dlabačová, která přiblížila dobu vzniku uvedených skladeb, osobnost skladatelů i možnosti historických nástrojů, na které byla díla původně hrána.  Koncert Tria Incendio byl pro nás všechny nevšedním zážitkem. Nadšení, hudebnost a profesionalita jejich vystoupení byla pro žáky i učitele inspirací do další společné práce.

 

Fotogalerie