Hudební obor:
Výsledky jsou zveřejněny od pátku 2.6. 2017 ( od cca. 12,00 hod. )

Taneční obor:
Výsledky jsou již zveřejněny.

1) výsledková listina je vyvěšena na nástěnce v ZUŠ Učňovská 1 a na pobočce v Újezdě nad Lesy ( v Újezdě bude od pondělí 5.6. ) ,
2) rodiče přijatých žáku budeme telefonicky kontaktovat, rovněž se dozví informace k zahájení studia.
3) online přihlášku vyplňují jen rodiče přijatých žáků: bezprostředně po vyhlášení výsledků zkoušek – viz. bod 1) a 2).
4) žáky, kteří nebudou v tuto chvíli přijati můžeme kontaktovat v rámci doplnění kapacity v druhé pol. června nebo v září 2017.

Další informace na čísle: 731 571 323

—————————————————————————————————————————————————————————–

.

 

Informace pro přijaté žáky:
HUDEBNÍ OBOR:

Zápis do školy:  v pondělí 4. září 2017 – v 14,00 až 18,00 hod. Jde o zápis do PHV, do hudební nauky a do prvních ročníků ( včetně individuální domluvy rozvrhu s vyučujícími daných nástrojů )

Adresy zápisu:
1) Přijatí žáci, kteří dělali přijímací zkoušky v Učňovské 1 ( tedy spádová oblast Prahy 3 ) mají zápis v budově Učňovská 1, Praha 9
2) Přijatí žáci, kteří dělali přijímací zkoušky v Újezdě nad Lesy mají zápis v budově ZŠ Polesná 1690, Újezd nad Lesy ( budova 2. stupně )

Přibližný rozvrh výuky základních předmětů v šk. roce 2017/2017
1) Výuka PHV ( 5-6 let věku ) obl. Učňovská 1: Rozvrh PHV1: xxxxxxx  PHV2:  xxxxxxxxx. Výuka začíná od: bude doplněno.
2) Výuka PHV ( 5-6 let věku ) obl. Újezd nad Lesy: Rozvrh PHV3: bude doplněno. Výuka začíná od: bude doplněno.
3) Výuka nástrojů v prvním ročníku (7 let věku a víc  ) obl. Učňovská 1: Výuka začíná dne: bude doplněno ( dle při zápisu domluveného rozvrhu)
4) Výuka nástrojů v prvním ročníku (7 let věku a víc  ) obl. Újezd nad Lesy: Výuka začíná dne: bude doplněno ( dle při zápisu domluveného rozvrhu)

TANEČNÍ OBOR
Informace k zahájení studia:
Zápis do školy: v pondělí 4. září 2017– v 14,00 až 18,00 hod. Jde o zápis do PTV ( přípravná taneční výuka ) a do prvních ročníků.

Adresy zápisu:
v  tanečním sále v budově Ondříčkova 48, Praha 3
Přibližný rozvrh výuky základních předmětů v šk. roce 2017/2017
1) Výuka PTV 1: ( 5-6 let věku ) termín bude doplněn. Výuka začíná od: bude doplněno.
1) Výuka PTV 1: ( 5-6 let věku ) termín bude doplněn. Výuka začíná od: bude doplněno.