18.12.2017 proběhly v tělocvičně ZŠ Jeseniova dva koncerty pro žáky 1.stupně. Na koncertech vystoupil violoncellový soubor Neapokalyptika pod vedením M.Vlasákové. Žáci ZŠ byli krátce seznámeni s historií a uplatněním smyčcových nástrojů dnes a s možností výuky ostatních nástrojů na ZUŠ.Byl jim dán prostor i pro různé otázky.Prostřednictvím třídních učitelů byly zainteresovaným žákům předány kontakty na školu. 25 minut dlouhý hudební program sestávající ze skladeb B.Bartóka, A. Dvořáka,G. Bizeta,J. Lennona a P. Mc Cartneyho s setkal u posluchačů s velkým ohlasem. Na závěr si děti zazpívaly za doprovodu souboru České vánoční koledy. Akce měla velký úspěch a jistě přispěla k navázání spolupráce naší ZUŠ s touto ZŠ.

Fotogalerie